שעות פתיחה   ישוב   כתובת  שם סניף #
יום א': 08:00-22:00
יום ב': 08:00-14:00 15:00-22:00
יום ג': 08:00-22:00
יום ד': 08:00-22:00
יום ה': 08:00-22:00
יום ו': 08:00-12:00
אבו גוש

קופת חולים כללית אבו גוש

1
טרם דווחו שעות פתיחה של הסניף. אבו קוידר נבטים

קופת חולים כללית אבו קוידר

2
יום א': 07:30-11:00
יום ג': 10:00-13:00
יום ה': 13:00-16:00
אביבים

קופת חולים כללית אביבים

3
יום ב': 07:30-11:00
יום ד': 15:00-18:00
יום ו': 08:00-13:00
חו"מ 08:00-12:00
ערב חג: 1:00-00:00
חג: 01:00-00:00
אביחיל

קופת חולים כללית אביחיל

4
יום א': 14:00-15:30
יום ב': 13:00-15:30
יום ג': 11:00-15:30
יום ד': 12:00-15:00
יום ה': 08:00-10:00
אביטל

קופת חולים כללית גוש יעל

5
יום א': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ב': 07:30-15:00
יום ג': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ד': 07:30-13:00
יום ה': 07:30-15:30
יום ו': 08:00-12:00
חו"מ: 08:00-13:00
ערב חג: 08:00-12:00
אבן יהודה

קופת חולים כללית אבן יהודה

6
יום א': 07:30-13:00 15:00-18:00
יום ב': 07:30-15:00
יום ג': 07:30-15:00
יום ד': 07:30-15:00
יום ה': 07:30-15:00 17:00-18:00
יום ו': 07:30-12:00
ערב חג: 08:00-12:00
אבן יצחק (גלעד)

קופת חולים כללית גלעד-אבן יצחק

7
יום א': 07:30-16:30
יום ב': 10:00-19:00
יום ג': 08:00-17:00
יום ד': 09:00-14:00
יום ה': 07:30-15:30
יום ו': 08:00-12:00
חו"מ: 08:00-13:00
ערב חג: 08:00-12:00
אבן שמואל

קופת חולים כללית מרכז בריאות אבן שמואל

8
יום א': 08:00-13:00 16:00-19:00
יום ב': 08:00-15:00
יום ג': 08:00-15:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00 16:00-19:00
יום ו': 08:00-12:00
אבשלום

קופת חולים כללית מרכז בריאות שלום-אבשלום

9
יום א': 08:00-13:00
יום ב': 16:00-18:30
יום ג': 08:00-12:00
יום ד': 12:30-16:00
יום ו': 08:00-10:00
חו"מ: 08:00-13:00
ערב חג: 08:00-11:00
אדם

קופת חולים כללית אדם-גבע בנימין

10
יום א': 12:00-14:00
יום ב': 16:00-19:00
יום ג': 13:00-15:00
יום ד': 13:00-15:00
יום ה': 07:30-13:00
חו"מ: 08:00-13:00
ערב חג: 08:00-12:00
אדמית

קופת חולים כללית אדמית

11
יום א': 09:00-12:00
יום ג': 15:00-18:00
יום ה': 08:00-12:00
חו"מ: 08:00-12:00
חג: 01:00-00:00
אודים

קופת חולים כללית אודים

12
יום א': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ב': 07:30-16:00
יום ג': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ד': 07:30-13:00
יום ה': 07:30-13:00
יום ו': 08:00-12:00
אום אל פאחם

קופת חולים כללית אום אל פאחם א'

13
יום א': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ב': 07:30-14:30
יום ג': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ד': 07:30-13:00
יום ה': 07:30-13:00
יום ו': 08:00-12:00
אום אל פאחם שכונת מחאג`נה

קופת חולים כללית אום אל פאחם ב'

14
יום א': 07:30-12:30 16:00-19:00
יום ב': 07:30-15:00
יום ג': 07:30-12:30 16:00-19:00
יום ד': 07:30-13:00
יום ה': 07:30-15:00
יום ו': 08:00-12:00
אום אל פאחם שכונת אלמידאן

קופת חולים כללית אום אל פאחם ג'

15
יום א': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ב': 07:30-15:30
יום ג': 07:30-13:00 16:00-19:00
יום ד': 07:30-13:00
יום ה': 07:30-15:30
יום ו': 08:00-12:00
אום אל פאחם שכונת ג`בארין

קופת חולים כללית אום אל פאחם ד'

16
יום א': 08:00-12:00
יום ב': 08:00-12:00
יום ג': 08:00-12:00
יום ד': 08:00-12:00
יום ה': 08:00-12:00
אום אל פאחם מחאג'נה

קופת חולים כללית אום אל פאחם

17
יום א': 08:00-13:30 15:30-18:30
יום ב': 08:00-16:00
יום ג': 08:00-13:30 15:00-19:00
יום ד': 08:00-14:00 16:00-19:00
יום ה': 08:00-14:00 15:30-19:00
יום ו': 08:00-12:00
אום אל פאחם קניון אלהרם

קופת חולים כללית אום אל פאחם-מרכז מקצועי

18
יום א': 14:00-15:30
יום ב': 18:00-20:00
יום ג': 13:30-15:30
יום ד': 13:30-15:30
יום ו': 08:00-09:30
אום אל קוטוף

קופת חולים כללית אום אל קוטוף

19
יום א': 13:00-14:30
יום ב': 12:30-15:00
יום ה': 07:00-08:30
יום ו': 07:30-08:30
חו"מ: 01:00-00:00
ערב חג: 08:00-12:00
חג: 01:00-00:00
אומץ

קופת חולים כללית אומץ

20